Wat is de dagwaarde?

De dagwaarde (ook wel vervangingswaarde) van je scooter wordt als volgt berekend.

Dagwaarde = nieuwwaarde (aankoopprijs) – maandelijkse waardevermindering (afschrijving).

De jaarlijkse afschrijving is meestal een percentage, bijv. 1%. Iedere verzekeraar gebruikt zijn / haar eigen afschrijvingstabellen, die staan in de polisvoorwaarden.

Een rekenvoorbeeld:

Aanschafprijs scooter: € 2000,-
Aantal maanden: 15
Afschrijving per maand: 1%
Totale afschrijving: 15 * 1% = 15%
Dagwaarde scooter: € 2000 – 15% (= € 300) = € 1.700,-.